The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Eerste bezoek

Bij Uw eerste afspraak willen wij met U kennis maken en uitvoerig Uw gebitssituatie bestuderen voor een goed inzicht in eventuele gebitsproblemen. Indien er sprake is van uitgebreide behandelingen kan de tandarts voor U een behandelplan maken. Rekening houdend met Uw wensen kunnen dan de mogelijkheden met U besproken worden. Daarbij wordt ook, indien gewenst, een begroting gemaakt, wat U inzicht geeft in de kosten. Deze kunt U eventueel voorleggen bij Uw verzekering.

Tijdens de intake wordt meestal een overzichtsfoto van Uw gebit gemaakt, waarmee alle tanden, kiezen en het kaakbot beoordeeld kunnen worden. Mogelijke ontstekingen en andere afwijkingen kunnen zo tijdig worden opgespoord. Als aanvulling op cariësdiagnostiek kan het nodig zijn dat de tandarts bitewing-foto’s maakt. Vóór uw eerste bezoek is het van belang dat wij beschikken over de tandheelkundige gegevens en eventuele röntgenfoto’s van uw vorige tandarts. Wij verzoeken u deze gegevens zelf op te vragen bij uw vorige tandarts en deze naar Tandartsenpraktijk Vathorst in Amersfoort te (laten) sturen. Uw algemene gezondheidstoestand kan ook voor ons van groot belang zijn. Gebruikt u medicijnen? Bent u onder behandeling of controle van een arts? Bent u in verwachting? Vertelt u het ons! Het kan nodig zijn dat hiermee rekening gehouden dient te worden bij een tandheelkundige behandeling.

Behandeling geschiedt uitsluitend volgens afspraak. Het is voor ons namelijk meestal onmogelijk om bij de reguliere controleafspraak rekening te houden met een eventuele behandeling.

Vahid Hajihosseini

Vahid Hajihosseini

Tandarts en Orthodontie
Farnaz Khaleghi

Farnaz Khaleghi

Tandarts
Anja Betten

Anja Betten

Receptionist-assistente
Martine Weijmer

Martine Weijmer

Tandarts
Maureen Martina

Maureen Martina

Stoelassistente
Mieke van den Houten

Mieke van den Houten

Tandarts
Eva Paulissen

Eva Paulissen

Tandarts
Inas Esfehani

Inas Esfehani

Preventie assistente
Jermaine Laisina

Jermaine Laisina

Receptioniste